Deze site gebruikt cookies

Naast een aantal noodzakelijke cookies gebruiken wij een minimaal aantal geanonimiseerde tracking en marketing cookies waarmee we je internetbezoek analyseren. Door op Akkoord te klikken ga je hiermee akkoord.  Lees meer in onze privacy verklaring

Akkoord
search headphones shopping-cart drawing blank-file
star drawing set-squarecredit-carddelivery-truckcontract expert-route factory color color-1shopflashphonetruck

Handig! Bewaar eenvoudig je winkelwagen.

Vul je emailadres in en we sturen je direct, vrijblijvend je winkelwagen
Heb je nog vragen? Bel ons tijdens kantooruren op +31 495 541011
Meerdere email adressen kunnen met een komma gescheiden worden
Sluiten Bewaar winkelwagen

Herroepingsrecht

Sinds enkele jaren ben je als consument beter beschermd en is het herroepingsrecht van toepassing.  Via deze pagina informeren we je omtrent de wettelijke regels omtrent het herroepingsrecht die bij aankoop via een van de webshops van HEWO Raamdecoratie BV gelden. Tevens vind je bijgaand en onderstaand een voorbeeld Herroepingsformulier .

Belangrijke informatie omtrent herroeping:

Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat bestelde raamdecoratie. Deze is speciaal op maat naar jouw wens geproduceerd. Hierdoor is het herroepingsrecht niet van toepassing en je deze producten niet retourneren volgens de regels van het herroepingsrecht. 

Het herroepingsrecht geldt wel voor alle losse onderdelen die je bij ons bestelt (mits geen maatwerk).  Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden, deugdelijk verpakt en onbeschadigd (indien redelijkerwijs mogelijk), te annuleren. Is het product toch gebruikt of beschadigd, dan kunnen de kosten voor de waardevermindering worden berekend.

Om gebruik te maken van dit recht kun je onderstaand of bijgaand formulier invullen en retourneren via email naar: contact@hewo.nl 

 

**Gevolgen van de herroeping**

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten, met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je  beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. 

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt  teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen

Let erop dat onderstaande situaties zich kunnen voordoen. Hier heeft Raamdecoratie geen invloed op:

- Schade die het gevolg is van oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen.

 

Onze Identiteit:

Hewo Raamdecoratie B.V.

Willem I straat 57

6001 VS Weert

email: contact@hewo.nl 

00(31)495541011

KVK 66151813

BTW NUMMER NL.856417166B01

 

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan:       Hewo Raamdecoratie B.V.

                    Willem I straat 57

                    6001 VS Weert

                    contact@hewo.nl

                    00(31) 495541011

—                 Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

—                 Besteld op (DD-MM-YYYY) :

—                 Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

—                 Naam:

—                 Adres :

—                 Handtekening consument(en):

                    (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

—                 Datum(DD-MM-YYYY):